Logopeed

LOGOPEEDILINE TEENINDUS

Lasteaed-algkoolis töötab logopeed, kes teenindab kõneravi vajavaid lapsi.

• Kui Teie lapsel on probleem kas igapäevase kõne mõistmisega; häälikute õige hääldusega; sõnade väljaütlemisega; lugema ja kirjutama õppimisega või lapse sõnavara on vähene, siis vajab ta kõneravi.

• Kõneravi vajavad lapsed selgitab välja logopeed koostöös õpetajate ja lapsevanemaga.

• Kõneravi tundides, mis toimuvad lastega individuaalselt 1 korda nädalas, arendatakse lapse kõne- ja keeleoskust, tähelepanu, mõtlemist ja mälu. Spetsiaalsete metoodikate ja võtetega aitab logopeed kujundada lugemis- ja kirjutamisoskuste eeldused.

• Lapsevanemal, kelle laps käib kõneravitundides, tuleb hoida kontakti logopeediga, et kursis olla lapse arenguga. Vajadusel annab logopeed näpunäiteid ja õpetab keeleharjutusi, et vanemad saaksid last ka kodus aidata ja logopeedilt saadud harjutusi kinnistada.

Koolis tegeleb logopeed ka düsgraafia ja düsleksia probleemide lahendamisega.

Kui Teie arvate, et Teie laps vajab logopeedilist abi, siis pöörduge konsultatsiooniks ja nõuannete saamiseks logopeedi poole. Suislepa Lasteaed-Algkooli logopeed on Piret Kuropatkin, kelle tööaeg on: teisipäeval kell 12.30-16.30. Võimalusel tuleks sobiv vestluse aeg eelnevalt kokku leppida telefonil 53468543.

Lisa kommentaar